روبات cnc

اين روبات داراي ۷ محور بوده و گردش ٣٦٠ درجه را دارا ميباشد و با دقت بسيار بالا در موقيت يأبي و انجام دستورات إرسالي قادر است تا در صنايع مختلف از قبيل جوش كاري، فرز كاري بر روي چوب و فلز ،جابه جايي اجسام در ريل نقاله ، و كار برد هاي بسيار مهم و مختلف را با دقت ٠/٠٥ m را انجام دهد ،