• ارتقاء دستگاه های ساده تک ابزار به تعویض ابزار اتوماتیک TOLCENG
  • بهینه سازی سیستم های قدیمی و تبدیل آن به سیستم هایی با تکنولوژی جدید
  • تغيرمدار برق دستگاه هاي Manoel به سيتم أوتوماتيك  با كنترل هاي PLC شركت هاي مختلف زيمنس  دلتا و ……